Благотворителност

За всяка покупка, която правите в нашия магазин, ние даряваме 2 лв. от стойността на поръчката за кауза, конкретен човек или семейство в нужда, или благотворителна организация.


Това не вдига общата сума на поръчката Ви, не е опция или временна кампания. Прилага се за всяка отделна покупка, която правите и е изцяло за наша сметка.


Благотворителните каузи, които подкрепяме в момента, са:

- Самотна безработна майка, с болно дете.

- Изоставено дете, отглеждано от възрастен роднина с ограничени финансови възможности.